top of page

Consideremus handledning

L1010085%2525202_edited_edited_edited.jpg

Arbetar du med människor inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola eller annan verksamhet? Har du till uppgift att utreda, behandla, ge vård, stöd och omsorg? Jag erbjuder handledning till dig som vill ha hjälp att hantera de svårigheter och dilemman du möter i din yrkesutövning.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. Min firma Consideremus är upphandlad av Göteborgs Stad (inom handledning i yrkesutövningen) med avtal inom område Individ- och familjeomsorg samt Utbildning/skola. Avtalet gäller även för Göteborgsregionen, flera av Göteborgs kranskommuner samt ett par privata aktörer. För vidare uppgifter se goteborg.se.

Hem: Om
IMG_7397.HEIC
Hem: Tjänster

Varför handledning?

Consideremus är latin och betyder ”låt oss överväga”. Man kan också använda ord som betrakta och granska. Det är ett passande ord för hur jag ser på handledning.

Handledning innebär ett unikt möte mellan professionella, ett unikt forum med möjlighet att stanna upp för att reflektera och problematisera kring de svårigheter som uppstår i yrkesutövningen. Detta kan ge såväl nya redskap som energi i det fortsatta arbetet. Handledning är nödvändig för oss som i det dagliga arbetet möter människor som på olika sätt varit utsatta, lever under svåra omständigheter och har stora behov av professionell hjälp. Den kan jämföras med kirurgens skyddskläder och är en förutsättning för att motverka allt från stress och stagnation till empatitrötthet, utmattningssyndrom och sekundärtraumatisering. Det kan vara svårt att på egen hand sätta ord på och bearbeta tankar, (kroppsliga) reaktioner och känslor som oundvikligen väcks i professionella möten. Man kan i handledning så att säga tvätta av sig det som sitter kvar, som oroar och stör. (De brittiska kolgruvearbetarna krävde i början av 1900-talet att få tvätta av sig koldammet på arbetstid.) 


Handledning möjliggör ett djupgående lärande, ett förändringsarbete – ett led i den professionella utvecklingen. Handledning är också en viktig insats för den psykosociala arbetsmiljön och därmed en resurs för organisationen. Den kan utgöra en skyddande mekanism för sådant som annars riskerar att leta sig in i och påverka arbetsgrupper negativt. Handledning kan också utgöra en del av det professionella arbetets kvalitetssäkring. 

Kontaktuppgifter

070 - 223 86 07

  • LinkedIn
Hem: Kontakt
bottom of page